Kwetsbaarheid als kracht

Inmiddels leven mijn dromen weer, durf ik weer te kijken naar wat ik wel kan, zie ik dat het meer is dan wat ik niet kan. Durf ik mijn dromen uit te spreken, levend te houden en vorm te geven. Ik strijd nu voor de dode dromen van anderen, hoop dat kwetsbaarheid, raakbaarheid langzaamaan gezien kan worden als kracht, als iets wat erbij hoort.

Mens, durf te dromen!

Er zijn onderwerpen die je liever vermijdt tijdens een sollicitatiegesprek; een burn-out, een gat in je C.V. Allemaal ervaringen die kwetsbaar maken.

Dit is een verhaal waarin kwetsbaarheid een kracht wordt.

Een verhaal waarin de Regionale Instelling Begeleid Wonen Arnhem en Veluwevallei (RIBW AVV) bewust mensen aanneemt die zelf psychiatrisch cliënt waren. Ze vragen een ervaringsdeskundig projectleider voor het project ZO. ZO staat voor Zelf & Ontwikkeling. Deze twee begrippen zijn belangrijke ingrediënten voor herstel. ZO symboliseert de eigen koers die iedere cliënt van de RIBW AVV kiest om tot herstel te komen. Waar de klassieke psychiatrische zorg een beroep doet op het zieke gedeelte van de cliënt, stelt het project ZO de cliënt als geheel centraal. ZO rust op de pijlers Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. Het gaat uit van gelijkwaardigheid tussen cliënt en hulpverlener. Niet van de hulpverlener die vertelt hoe het moet.

Nynke is de eerste ervaringsdeskundige die RIBW AVV aanneemt. De RIBW AVV gaat hiermee voorbij aan wat er staat geschreven in haar dossier, het vonnis vanuit het GAK:

geen werk met contact met mensen, wel iets met het invullen van schadeformulieren als carrièremogelijkheid

…omdat de RIBW beseft dat voor herstel op maat, ervaringsdeskundigheid nodig is. Het gaat om de cliënt die zich door de ervaringsdeskundige voelt begrepen.

Van zorgen voor …naar zorgen dat….

Door haar eigen herstelverhaal te vertellen maakt Nynke gemakkelijk verbinding met  andere deskundigen, medewerkers en cliënten. Zowel medewerkers als cliënten zijn nieuwsgierig naar haar verhaal en willen van haar leren. Hiermee is Nynke een voorbeeld voor anderen. Zij motiveert cliënten om zelf te kiezen voor hertel via zelfhulpgroepen. De verantwoordelijkheid en regie blijft bij hen, zodat het van onderop groeit en niet wordt opgelegd. Van zorgen voor …naar zorgen dat….

Uitdaging en professionalisering

Toch blijft het een uitdaging om als ervaringsdeskundige in je kracht te blijven staan. Het project ZO doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van cliënten en op een herstelondersteunende visie van medewerkers. Dat is nieuw. Een deel van hen is gewend dat de hulpverlener aangeeft hoe het moet. Het is de uitdaging voor de hulpverlener en de cliënt om dit patroon samen te doorbreken en samen te werken vanuit gelijkwaardigheid. Nynke ervaart veel ondersteuning vanuit de organisatie om hier samen een denkslag in te maken. Zij is geinspireerd geraakt door het leidersmanifest van Brene Brown en zet dit manifest vaak in om haar doelen te bereiken.

Op dit moment heeft RIBW AVV zes ervaringsdeskundigen en projectleider Nynke in dienst. De RIBW AVV blijft bezig met de verdere invulling en professionalisering van de functie. Het is een echt vak, met de benodigde opleiding en competenties. Ook kennis buiten jezelf opdoen blijft voor de ervaringsdeskundigen belangrijk.

De leukste en zwaarste baan

Voor Nynke is dit gelijktijdig de leukste en de zwaarste baan. De leukste baan in de zin van dat ze werkt vanuit haar hart. Ze wordt op waarde geschat en gezien. Ze mag positief kritisch zijn en zich overal mee bemoeien. Tot aan de raad van bestuur aan toe. De zwaarste baan in de zin van dat ze elke dag stil staat bij de moeilijkste periode uit haar leven. Ze voelt het als haar verantwoordelijkheid om dit stukje altijd uit te dragen op haar werk. Dit betekent dat het er altijd is.

Trots

Op de vraag of ze trots is op haar rol antwoordt ze ja. Nynke is trots op waar ze staat, dat ze leeft, op haar baan en haar gezin. Met name dat ze het zwartste gedeelte uit haar leven heeft overwonnen en ook weet dat ze daar nooit meer naar teruggaat. Maar trots op haar ziekte is ze niet. Ze heeft er veel van geleerd, maar het vraagt ook nu nog om bewuste aandacht.

Samen sterk tegen stigma

Ten slotte mooie  woorden van Nynke zelf over raakbaarheid-kwetsbaarheid. Op de website ´´Samen Sterk tegen Stigma´´, schrijft Nynke in de rol van ambassadeur het volgende

Inmiddels leven mijn dromen weer, durf ik weer te kijken naar wat ik wel kan, zie ik dat het meer is dan wat ik niet kan. Durf ik mijn dromen uit te spreken, levend te houden en vorm te geven. Ik strijd nu voor de dode dromen van anderen, hoop dat kwetsbaarheid, raakbaarheid langzaamaan gezien kan worden als kracht, als iets wat erbij hoort.

Mens, durf te dromen!

Feedback Marieke

Ik vond Marieke heel ontwapenend en open: Marieke is oprecht geïnteresseerd in het verhaal van de ander en durft ook een stuk van zichzelf te laten zien. Dat maakt dat een gesprek snel diepgang krijgt en ik me snel prettig genoeg voelde om ook een stuk van mezelf te laten zien.

Nynke

Ken je zelf mooie voorbeelden van de kracht van kwetsbaarheid die ik kan belichten op mijn website. Ik nodig je uit om contact met mij op te nemen. Graag ga ik met je in gesprek