Zen.nl

Mensen proberen vaak achterstevoren te leven; ze streven ernaar meer spullen of meer geld te hebben om meer te kunnen doen wat ze willen doen, om gelukkiger te zijn. Maar eigenlijk werkt het precies andersom: eerst moet je ernaar streven te zijn wie je werkelijk bent, vervolgens doen wat je werkelijk moet doen, om te kunnen hebben wat je wilt.

ZEN stelt mij in staat om

BETER TE VOELEN WAT IK WIL IN MIJN LEVEN, WAT VOOR MIJ VAN WAARDE IS. HET LEIDT TOT EEN INTRINSIEKE MOTIVATIE OM DINGEN VANUIT MEZELF TE DOEN. ANGST VOELEN EN TOCH STAPPEN ZETTEN. 

Het proces is minstens even belangrijk als het doel. Ook het proces van het totstandkomen van deze website, waardoor ik mezelf nog beter leer kennen. En mezelf laat zien, mijn ruimte inneem op mijn eigen manier. Door het belang van het proces te onderkennen, leg ik veel aandacht in wat ik doe. In mijn website, in de keuzes die ik maak. Aandacht is liefde.